Stavebniny, příslušenství

Klasická nebo prosklená fasáda?

Pokud se rozhodnete zateplit Váš dům, zcela jistě se jedná o značnou investici, od které čekáte že se do pár let vrátí. Nicméně úzce spjatým celkem je fasáda, protože právě ta hraje velkou roli, tedy jinak řečeno, jaký dojem na nás na první pohled nemovitost udělá. Kromě designové stránky je nutné mít perfektní fasádu také kvůli ochraně, před povětrnostními vlivy. Tento článek hovoří o základním dilema, jestli zateplovat či nikoliv a také o moderních způsobech zateplení.

skleněné fasády

Nejprve se budeme věnovat problematice zateplení. Společnost se dělí na dva tábory, na ty, kteří zateplují a na ty, kteří nezateplují a kritizují! Co nás zateplení vlastně přinese?

 1. sníží se náklady za vytápění
 2. jedná se bezpečnou a návratnou investici
 3. ochrana životního prostředí
 4. zkrátí se topná sezona 
 5. odstraní se kondenzace vodní páry na stěnách
 6. eliminují se tepelné mosty
 7. prodlouží se životnost konstrukce
 8. zlepší se vzhled domu
 9. zvýší se hodnota domu
 10. omezení vzniku plísní

Co je to vlastně fasáda? Lze ji pojmenovat jako vnější stěnu budovy a její konečnou úpravu.Často bývá její celistvost narušena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například římsou. I na samotné fasádě najdete rozdíly, tzv. hlavní fasáda bývá honosnější a architektonicky propracovanější než boční a zadní fasády, a to z logického úhlu, průčelí vidíme na první pohled. Mnohé fasády mají historickou hodnotu a jsou památkově chráněné jako kulturní památky.

Co použít k zateplení?

Výběr je velmi široký, můžeme si například vybrat cihly, dřevo, beton nebo sklo. Pro celkový vzhled rodinného domu není až tak podstatné, který stavební materiál se použije. V dnešní době není problém se setkat s budovami, které klamou tělem a to doslova. Například taková dřevostavba v kamenném kabátě nebo zděný dům obložený dřevem, zní to zprvu šíleně!

Druhy fasád

Dva základní druhy fasádních systémů:

 • - kontaktní,
 • - bezkontaktní.

Nejznámějším druhem je první zmíněný, tedy kontaktní systém = polystyren, který se upevňuje pomocí lepidla přímo na obvodovou plášť domu. Na tento izolační materiál je však nutné položit krycí vrstvu v podobě omítky. Povrch omítky se dále zušlechťuje nátěrem, malbou, nebo obkladem. Někdy se jako fasáda označuje přímo venkovní omítka.

Druhou skupinu fasádních systémů můžeme shrnout pod jednotný název bezkontaktní. Co si pod tím představit? Jedná se o tzv. zavěšené fasády. Nejčastějším důvodem, proč ji použít je snaha o zvýšení estetické hodnoty domu.

V kontextu s bezkontaktními fasadními systémy můžete narazit na různé druhy, jako například provětrávané, samonosné, se zadní ventilací, s plošným přisáváním vzduchu. Nejedná se o nic jiného, než o to, že mezi konstrukcí a izolačním materiálem vzniklá vzduchová mezera, která vytváří "komínový" efekt sloužící pro odvětrání případné zemní vlhkosti a kondenzátů.

Prosklené fasády ALUPROF

Pokud Vás klasické fasádní systémy nudí, je tady možnost, kterou se zajisté odlišíte od ostatních domů. Existují tzv. skleněné fasády a jak název napovídá, jak izolační materiál je zde použito sklo. Díky tomu, že se tento systém používá již nějaký rok, prošel svým vývojem.

prosklené fasády

 

Skleněné fasády se dají charakterizovat jako:

 1. moderní,
 2. s prestižním dojmem.

 Velké skleněné fasády jsou módní záležitostí u velkých kancelářských komplexů, průmyslových staveb a v posledních letech je můžete stále častěji vidět na rodinných domech. Mnoho kritiků těchto technologiií může namítat, že využití těchto fasádních systémů lze pouze tehdy, jsou-li domy vybaveny klimatizací. Skleněný průmysl tedy soustředí své kapacity na vývoj multifunkčních oken a prvků fasád, které dovedou vytvářet elektrickou energii a zajišťovat tak ekonomickou i ekologickou hospodárnost.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit